Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Sklenárova 1
82109 Bratislava
IČO: 00893463

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

História školy


   Naša škola vznikla ako Učňovská škola v Bratislave na Schiffelovej ulici 9, dňa 1.septembra 1964. V tomto prvom školskom roku mala škola 47 tried a 1176 žiakov.
   

   V školskom roku 1981/1982 sa škola presťahovala z priestorov zo Schiffelovej ulici 9 do budovy býv alej základnej školy na Schiffelovej ulici 1, kde je dodnes, len ulica zmenila názov na Sklenárovú. Od 1. septembra 1982 sme sa stali Stredným odborným učilišťom obchodným, ktorého zriaďovateľom bolo generálne riaditeľstvo trustu podnikov OTEX, neskôr Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
26. júna 1997 bol našej škole udelený názov Stredné odborné učilište obchodné Samuela Jurkoviča.
1. júla 2001 sa stal našim zriaďovateľom Krajský úrad v Bratislave.

 

   V súčasnosti od 1. júla 2002 patrí naša škola pod Vyšší územný celok - Bratislavský samosprávny kraj. Od 1. septembra 2008 nesie škola nesie škola názov Stredná odborná škola Samuela Jurkoviča

 

   Škola od svojho založenia doteraz vychovala viac ako 17 000 absolventov, ktorí pomáhajú budovať Bratislavu nielen v obchodnej sieti, ale aj v ďalších oblastiach spoločenského života. 

 

   V histórii nášho školstva sa aj žiakom stredných odborných učilíšť otvorili rovnaké možnosti získať úplné stredné vzdelanie a najlepším absolventom sa otvorili aj brány vysokých škôl.

 

 
     
 
 
 

Možnosti štúdia

Ponuka ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV


    Pre absolventov základných škôl s dobrými študijnými výsledkami ponúkame školské vzdelávacie programy zamerané na výchovu a vzdelávanie pre budúcich manažérov strednej úrovne v oblasti obchodu a služieb, živnostníkov, nákupcov, pracovníkov logistických centier : 

Marketing firmy                                          Kód 6405 4 00 pracovník marketingu)
Manažment obchodu a služieb                   Kód 6442 4 00 obchodný pracovník
Distribúcia a predaj kníh                            Kód 6441 4 00 kníhkupec


Ide o štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka
Ing. Tatiana Mókosová

tatiana . mokosova @ stonline . sk

Zástupkyňa
Mgr. Ružena Lamačková

lamackova @ stonline . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit